Η ELECTROMECHANICAL SOLUTIONS Co.LTD δημιουργήθηκε με σκοπό την εύρεση τεχνικών λύσεων, την μελέτη αλλά και την κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και στην Μέση Ανατολή. Η εμπειρία μας στα ιδιωτικά αλλά και στα δημόσια έργα, μας δίνει την δύναμη να ανταποκριθούμε καθημερινά στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και στις δικές σας απαιτήσεις. Η εισαγωγή

αλλά και η εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μας δίνουν την

χαρά να είμαστε ανταγωνιστικοί στην ευρύτερη αγορά.

Η ELECTROMECHANICAL SOLUTIONS Co.LTD  είναι το όνομα που μπορείς να εμπιστευθείς.